Oud, maar vooral nieuw op het Mantingerveld

In 1992 lanceerde de Vereniging Natuurmonumenten het plan Goudplevier. Rondom twee heidevelden in de omgeving van Mantinge en Nieuw Balinge moest een natuurgebied komen van 1200 hectare. Op 23 oktober 2010 verscheen er in het Dagblad van het Noorden een wandelroute van 10 kilometer die een goed beeld geeft van het Mantingerveld. Het is een mooie winterse dag om de eerste kilometers van 2011 af te leggen op het Mantingerveld.

Hut 
Er was nogal wat weerstand tegen het plan Goudplevier. Vruchtbare landbouwgrond werd omgevormd tot natuur. De landbouwgrond werd amper een generatie eerder met veel moeite ontgonnen. De plaggenhut bij Nieuw Balinge herinnert aan de tijd dat het tegenovergestelde gebeurde van wat er nu gebeurt. Veen werd afgegraven, cultuurlandschap ontstond. Men had destijds geen shovels en kranen, maar werkte met blote handen in het veen. Een hard bestaan.

Mantingerveld 
In recordtempo ontstaat nu een mooi nieuw natuurgebied. Nog niet zo mooi als de oude gebiedjes, maar de dag dat beiden vloeiend in elkaar zullen overlopen zal niet lang op zich laten wachten. En de goudplevier? De vogel trekt over, maar is nog niet gesignaleerd op de grond. Je kunt van alles bedenken, maar tot op zeker hoogte laat de natuur zich niet dwingen, zelfs niet door Natuurmonumenten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑