Op zoek naar historie in het landschap bij Dwingeloo

Huisje
De historie van Drenthe gaat ver terug. De mens leefde hier al tienduizend jaar geleden. Hij jaagde op rendieren en experimenteerde met de landbouw. Van de aanwezigheid van deze eerste bewoners zijn nog verschillende sporen te vinden. Vandaag ga ik met een groep wandelpoolers op zoek naar historie in het landschap. Ik wil het niet direct het thema van de wandeling noemen, daarvoor is de groep te groot en mijn kennis over het onderwerp ontoereikend. Maar voor deze keer heb ik er een boek op nageslagen.

Doordat de bisschop van Utrecht in Dwingeloo bezittingen had, kwam daar in de 14e eeuw een kerk te staan. Belangrijke adellijke families vestigden zich in het dorp en lieten een havezathe bouwen. Van de vier havezathen die Dwingeloo eens bezat is Oldengaerde het best bewaard gebleven. Het huis bevat delen uit de 15e eeuw. Van de andere havezathen zijn nog slechts de fundamenten aanwezig.
Na Oldengaerde verdwijnen we in het bos. Dat komt goed uit, want de temperatuur begint flink op te lopen.

We bezoeken het niet bewegwijzerde grafveld “De Boerdennnen”. Het bestaat uit 45 grafheuvels, zgn. brandheuvels. Dat wil zeggen dat deze heuvels zijn opgeworpen over resten van de brandstapel waarop een dode werd gecremeerd. De heuvels dateren uit de IJzertijd (ongeveer 400 voor Chr.)

Haan_3
We komen langs het Smitsveen, waar ook nog een paar mooie grafheuvels liggen. In het laatste deel van de wandeling wacht ons nog  de spieker van Lhee. Van deze vermoedelijk Middeleeuwse spieker (graanopslagschuur) is alleen de fundering nog over. Het kost enige moeite je iets voor te stellen bij een muurtje van opelkaar gestapelde keien. Gelukkig heeft Sichting Het Drentse Landschap er een bord neergezet.

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: