De alternatieve landloop

Bord_1
Een kilometertje van Pieterburen ligt Wierhuizen. Van het vroegere dorp Wierhuizen rest alleen nog het kerkhof. De middeleeuwse kerk, zwaar beschadigd tijdens de kerstvloed van 1717, werd in 1719 afgebroken en gebruikt voor het ophogen van de dijk. Het baarhuisje werd onlangs door de Stichting Oude Groninger Kerken in ere hersteld. Het oorspronkelijke baarhuisje werd gebouwd in 1874. In die tijd vaardigde Den Haag de Wet tot Voorzieningen tegen Besmettelijke Ziekten uit en verplichtte eigenaren van begraafplaatsen een lokaal in te richten voor tijdelijke bewaring van overledenen aan een besmettelijke ziete. Die wet was hard nodig, want tussen 1866 en 1867 teisterde de cholera Nederland en eiste zijn tol: 21.000 doden. Het baarhuisje is tegenwoordige een soort mini-museum, waar je een Rand_2
goed beeld krijgt van de historie van het gebied. Door de kunstenaars van Pandorra is een wandelroute uitgezet van 8 kilometer, aangegeven met bordjes en voorzien van bijzondere informatiepanelen. De route is bijna geheel onverhard, over boerenland, langs tarwe-, suikerbieten- en aardappelvelden. Een prima dag hebben we (Marjolein, Loes en ik) voor de wandeling uitgekozen. De tarwe is bijna rijp om geoogst te worden, maar staat vandaag nog in vol ornaat, te wuiven in de wind. We komen ook een perceel met spelt tegen. Spelt behoort tot de oudste en beste graansoorten die de mensheid kent. Het verbouwen van spelt kende reeds in de late Steentijd (rond 2500 v. Chr.) een grote bloei. Dit graan is weinig onderhevig geweest aan menselijke ingrepen en bevindt zich nog in een oervorm. In Pieterburen en omgeving wordt spelt gebruikt voor o.a. het bakken van brood en het brouwen van bier.
Kerk_8
Na de heerlijke uitwaaiwandeling brengen we een bezoek aan “Domies Toen” in Pieterburen. “Domies Toen” is een oude kloostertuin, waarin men een verzameling planten vindt, die sterke banden heeft met de tuingeschiedenis van de borgen, boerderijen en pastorietuinen in het noorden. Na een bezoek aan de Petruskerk, eveneens eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken, struinen we nog wat winkels af. Met een grote stapel oude wandelbladen, die Marjolein heeft gevonden in de jutterswinkel, keren we huiswaarts, na een minivakantie Pieterburen. Hulde aan alle vrijwilligers die het baarhuisje, de landloop, het theehuis bij Domies Toen en de Petruskerk, maken tot wat het is.

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: