Sterreboschroute

Ster
Het startpunt van deze route is de Koloniehof in Frederiksoord. Het bos werd in 1766 aangelegd in de vorm van een ster door de toenmalige bezitters van het gebied, de familie van Heloma. In 1818 werd het familiebezit verkocht aan de Maatschappij van Weldadigheid, die ook nu nog het beheer voert over dit bos. De maatschappij van Weldadigheid had als doel de arme stadsbevolking de mogelijkheid te bieden een nieuw bestaan op te bouwen. De grondlegger van de Maatschappij, generaal-majoor van den Bosch was van mening dat het werken op het land een opvoedende werking zou hebben op de arme en behoeftige klasse uit de steden. Daarom werd land gekocht in zuidwest-Drenthe en heidevelden en veencomplexen veranderden in de landbouwkoloniën Federiksoord en Wilhelminaoord. In Frederiksoord staan tal van koloniehoeven. Kleine huisjes met een stukje grond.
Aan onderwijs heeft de Maatschappij vanaf het begin veel aandacht besteed. Al in december 1818 waren er twee klassen met leerlingen vanwege de grote animo. Met name de avondschool werd druk bezocht. Door inzet van meester Wolda steeg de “kolonieschool” tot grote hoogte. Dat leidde niet alleen tot applaus maar ook tot kritiek. Immers: worden mensen die bestemd zijn achter de ploeg te lopen niet ontevreden met hun lot als ze veel leren?

Huisje_2
De Sterreboschroute is ongeveer 3 kilometer lang en start o.a. bij de Koloniehof in Frederiksoord

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: