Waterloopbos

Een oud studiegenote van mij woont in Kraggenburg, in de Noordoostpolder. Tegenover haar is het Waterloopbos. Het bos was tientallen jaren de vestigingsplaats van het Waterloopkundig Laboratorium. Er zijn schaalmodellen van waterwerken zoals bijvoorbeeld stuwdammen en havens te zien. De waterbouwkundige werken zijn nu geheel of gedeeltelijk overwoekerd, wat een mystieke sfeer geeft aan het bos. Vooral in de beginjaren werden op het terrein veel proefmodellen aangelegd. Ook delen van de Deltawerken werden, met boten en basaltblokken in miniatuurvorm, getetst. Het Waterloopbos werd in 1947 aangelegd, vijf jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder. In 1952 droeg het rijk het bos over aan het Waterloopkundig Laboratorium, dat onder leiding stond van prof. J. Thijsse, zoon van de oprichter van Natuurmonumenten, Jac. P. Thijsse. Door de komst van de computer en de mogelijkheid om digitale simulaties uit te voeren, werden de miniaturen overbodig. Natuurmonumenten heeft het bos in 2002 aangekocht en wil de objecten intact laten voor aankomende waterbouwers. Waar nodig worden reparaties verricht. In dit bijzondere stukje cultuur/natuur hebben Astrid en ik vandaag gelopen.

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: