Tot slot, de Slotplaats

Zoals beloofd iets over De Slotplaats. Niet van mezelf, maar van Natuurmonumenten. Maar of je daar nou zoveel wijzer van wordt? In 1668 bouwde de familie Aylva een slot, het Blauwhuis genoemd. Dit Blauwhuis werd in 1838 afgebroken. In 1808 verrees achter het Blauwhuis een slotboerderij, de Slotplaats. Landgoed De Slotplaats is nu een theehuis. De Slotplaats ligt temidden van bos. Productiebos Het oude productiebos bestaat voornamelijk uit fijnspar, douglas en Japanse lariks. Natuurmonumenten wil het omvormen tot een natuurlijker loofbos. De meeste planten- en diersoorten bevinden zich in de beuken- en eikenhakhoutbosjes. Op de Slotplaats kunt u reeën zien en roofvogels zoals de buizerd en de havik. Vleermuizen, zoals de dwergvleermuis, verblijven onder meer in de oude beuken en eiken langs de lanen in het noordoostelijke deel van het bos. Reigerpoel In de winter zijn er verschillende mossen te vinden in het gebied. Op de oevers van de Reigerpoel groeit ’s zomers vochtige heide. Deze kwetsbare vegetatie dreigt te worden verdrongen door pijpenstrootje en pitrus als gevolg van verdroging. Daarom is Natuurmonumenten bezig de grondwaterstand verhogen en de natte delen herstellen en uitbreiden.

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: